Agility Hinder og Regler for Agility Hinder

De forskjellige agility hinder vi har å forholde oss til under agility konkurranser

AGILITY HINDER, TEGNINGER, SPESIFIKASJONER, MÅL og REGLER

Agility Hinder - Enkelt Høydehopp

Enkelt Høydehopp

Nedrivinger av høydehopp.
Det dømmes feil hver gang en del av et hinder blir revet (5 feilpoeng). Vær oppmerksom på at hvis et hinder skal tas flere ganger må det kunne gjenoppbygges i tide av banemannskapet. (Ingen diskvalifikasjon)

Oxer (dobbelthopp)

Oxer (dobbelthinder)

Oxer dømmes på samme måte som høydehopp.

                     Hjul med rammeHjul uten ramme

                                           Hjul med ramme                                                  Hjul uten ramme

Delbart Hjul

Hvis hjulet deler seg ved vegring: diskvalifikasjon.
Hvis hjulet deler seg når hunden hopper gjennom: 5 feilpoeng.

Lengdehopp

Lengdehopp

Løpe forbi, hoppe inn eller ut fra siden, eller og ikke hoppe over hele hinderet vil bli straffet med en vegring (5 feilpoeng).

Rives noen av elementene ilegges en feil (5 feilpoeng). Ingen annen kontakt med hinderet medfører feil.
Det idømmes ikke feil dersom fører eller hund berører eller river markeringspinnene, selv ikke om dette fører til at en av selve lengde‐elementene faller.

Stige (balansbom)

Stige/ Balanse-bom

En hund som forlater stigen før den har berørt nedgangen med alle 4 labber, vil pådra seg en vegring (5 feilpoeng).

Vippe

Vippe

En hund som forlater vippa før den har passert midtpunktet med alle 4 labber, vil pådra seg vegring (5 feilpoeng). Vippa skal berøre bakken før hunden forlater hinderet, ellers vil den pådra seg 5 feilpoeng.

Møne

Møne

En hund som forlater hinderet før den har berørt nedgangen med alle 4 labber vil pådra seg vegring (5 feilpoeng).
En hund som passerer toppen av mønet og berører bakken før den berører nedgangen vil bli diskvalifisert.

Tuneller

Tunnel

Når hunden nærmer seg hinderet fra siden, vil alle ukorrekte forsøk på å utføre hinderpassering, (f.eks. hoppe over tunnelen) bli idømt en vegring (5 feilpoeng)

Slalåm

Slalåm

Den første pinnen må være på venstre siden av hunden, nummer 2 på høyre osv. Hver gang hunden går inn feil i slalåmen vil den pådra seg vegring, også når den nærmer seg hinderet fra siden (5 feilpoeng).
Videre feil vil den bare pådra seg en gang (5 feilpoeng). Feil må rettes opp umiddelbart, eller ved å starte på nytt fra begynnelsen. Hvis hunden tar slalåmen baklengs (mer enn 2 porter) vil man bli disket. Hinderet må passeres riktig før hunden tar neste agility hinder, ellers blir man disket på neste hinder.

Mur

Mur

Rives noen av elementene ilegges en feil (5 feilpoeng).

Collapsed Tunnel

Pølse

DISKVALIFIKASJON

• Usømmelig opptreden overfor dommeren
• Hardhendt behandling av hunden
• Fører som viser usportslig opptreden
• Overskredet maksimaltid
• Tre vegringer
• Hund som tar, eller berører, hindrene i feil rekkefølge (inkludert å gå under eller over et hinder, bortsett fra under mønet eller stigen dersom dette skjer i forbindelse med en vegring på en tunnel som ligger under hinderet)
• Hund som tar et hinder feil vei
• Hund river/ ødelegger et hinder, før det skal tas, på en slik måte at det ikke lengre kan tas korrekt
• Fører river/ ødelegger et agility hinder
• Fører utfører et hinder, hopper over eller passerer under et hinder
• Fører har noe i hånden
• Plasserer hunden tilbake på startplass igjen etter at den har brutt startlinjen (hvis det ikke er gitt beskjed av dommeren)
• Hund som har halsbånd på i banen
• Føreren avslutter løpet (hvis det ikke er gitt beskjed av dommeren)
• Hund som lufter seg i banen, løper ut av ringen, eller ikke lenger er under kontroll
• Hund som konstant snapper etter, eller biter etter føreren
• Starter uten at dommere har gitt startsignal
Vegring som ikke rettes opp

Feil på bane

Alle feil på banen dømmes med 5 feilpoeng.

Følgende feil er relevant for hinder hunden skal forsere:

Nedrivinger av agility hinder

Det dømmes feil hver gang en del av et hinder blir revet (5 feilpoeng). Vær oppmerksom på at hvis et hinder skal tas flere ganger må det kunne gjenoppbygges i tide av banemannskapet. (Ingen diskvalifikasjon).

Vegring

Følgende medfører en vegring (5 feilpoeng):
• Hund som stopper foran et hinder
• Hund som stopper i banen
• Hund som snur vekk fra eller løper forbi et agility hinder
• Hund som hopper mellom hjulet og rammen
• Hund som går under en hoppepinne
• Hund som stikker hodet eller en pote inn i en tunnel og kommer ut igjen
• Hund som hopper over en tunnel eller vingen på et hoppehinder
• Hund som løper forbi, hopper inn eller ut fra siden eller ikke hopper over hele lengde-hinderet
• Hund som løper under eller hopper over et felthinder

En hund kan bare ilegges vegring (stopper foran et hinder, snur vekk fra et hinder, eller løper forbi et hinder) når den er på samme side som hinderet skal tas fra.

Kontaktfelt

stigen, vippa og mønet må hunden berøre kontaktfeltet både opp og ned med minst en labb eller del av labben. Hvis den ikke gjør dette: 5 feilpoeng for hvert manglende kontaktfelt. Hunden regnes å ha forlatt hinderet når alle fire bena er på bakken.
Alle vegringer må rettes opp, hvis ikke vil ekvipasjen bli disket når den passerer neste agility hinder. Det samme gjelder for slalåmen, hvor feil må korrigeres før neste hinder påbegynnes.

Andre feil

Nedrivninger eller manglende kontaktfelt: hunden vil pådra seg feil, men vil kunne fortsette løpet.
I tillegg kan man få feil og vegringer på enkelthinder.

(Disse opplysningene er hentet fra det nye regelverket for agility-stevner, gjeldende fra 1.januar 2018.)

Legg igjen en kommentar